پوشه

 

 با امکان پوشه ساز اپ ساز می توانید لیست های تو در تو ایجاد کنید و صفحات مختلف را در پوشه ها قرار دهید. همچنین می توانید امکان جستجو هم به لیست خود اضافه کنید.

آموزش ساخت پوشه با سیستم اپ ساز:

کافی است پس از افزودن صفحه “پوشه” به قسمت “صفحات شما” برروی دکمه Ashampoo_Snap_2016.07.24_12h22m46s_024_ کلیک کنید تا بتوانید یک پوشه جدید بسازید.  مشابه شکل زیر در زمان افزودن هر پوشه شما می بایست با توجه به ماهیت کار خود فیلدها را تکمیل نمایید.

پس از تایید کردن، پوشه شما افزوده می شود. و مشابه شکل زیر تمامی صفحات اپلیکیشنتان به شما نمایش داده می شود و شما می توانید هر کدام از آنها را که نیاز دارید با کلیک برروی آن به پوشه خود اضافه کنید.

همانطور که در شکل بالا می بینید، صفحات تخفیف و اخبار به این پوشه اضافه شده اند. می توانید با کلیک برروی هر کدام به ویرایش آن صفحه بپردازید

شما می توانید در یک پوشه چندین پوشه دیگر نیز داشته باشید. برای این کار نیز کافی است پس از افزودن اولین پوشه، برروی  Ashampoo_Snap_2016.07.24_12h22m46s_024_ مجدداً کلیک کنید تا یک پوشه جدید اضافه شود. تمامی مراحل مشابه افزودن “صفحات” به یک پوشه جدید می باشند.